เตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล

 

“กรมการข้าว” เตรียมที่จะแจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน น้ำหนักรวม 2,865 กิโลกรัม ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้กล่าวว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2560 เป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมา เป็นสิริมงคล เป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร ชาวไร ชาวนา ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มี 2 พระราชพิธีได้แก่ พิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ  ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ จึงเริ่มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันถัดมา เป็นพิธีพราหมณ์ ด้วยการไถหว่านเมล็ดข้าว ที่ท้องสนามหลวง เป็นสัญญาณที่จะเข้าสู่การทำงาน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 11-12 พฤษภาคม

นายอนันต์ ยังกล่าวอีกว่า กรมการข้าวเป็นหน่วยการดำเนินปลูกข้าวในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฤดูนาปี 2559 ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งข้าวนาสวน 11 พันธุ์ น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 2,865 กิโลกรัม ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยมต่อไป

ด้วยข้าวนาสวน 8 พันธุ์ ได้แก่ สังข์หยดพัทลุง 84 กิโลกรัม กข 41 จำนวน 549 กิโลกรัม กข 57 จำนวน 524 กิโลกรัม กข 61 จำนวน 309 กิโลกรัม กข 6 จำนวน 240 กิโลกรัม ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 387 กิโลกรัม ปทุมธานี 1 จำนวน 387 กิโลกรัม ทับทิมชุมแพ 155 กิโลกรัม ส่วนข้าวไร่ มี 3 พันธุ์ คือ ซิวแม่จัน 107 กิโลกรัม ดอกพะยอม 57 กิโลกรัม ลืมผัว 66 กิโลกรัม