ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หลัจากที่ฝนตกหนักมีน้ำปริมาณมาก พากันออกหาปลาขาย มีรายได้วันละกว่า 1,000 บาท เป็นช่วงที่ปลาออกมารับน้ำใหม่พอดี

ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างนำยกยอ ข่าย อุปกรณ์หาปลา ทำการหาปลาบริเวณลำน้ำแม่ต๋ำ หลังมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก จนฝูงปลาออกมารับน้ำใหม่กันเป็นจำนวนมาก ปลาส่วนใหญ่จะกระโจนบนผิวน้ำ สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้ชาวบ้านออกมาหาปลากันออกมาหาปลากันอย่างคึกคัก

ชาวบ้านบางรายสามารถหาปลาได้จำนวนหลายสิบกิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมางหวัดพะเยาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้น้ำตามลำห้วย หนอง คลอง บึง มีน้ำไหลหลากเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจึงเปลี่ยนวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ตามลำห้วยหนองคลองบึง มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปลาได้น้ำใหม่ ออกมาว่ายน้ำเล่น ชาวบ้านต่างพากันนำเอาอุปกรณ์หาปลามาหาปลาเอาไปขายสร้างรายได้วันละกว่า 1,000บาท เช่นเดียวกับวันนี้ มีชาวบ้านแม่ต๋ำ เมืองชุม,อินฐานทร์,ป่าลาน,บุญโยง,ภูมินทร์ ต่างพากันหาปลาโดยใช้ยอและโพงพาง ดักปลากำลังเจิ่งนองและปลาได้น้ำใหม่พากันออกมาเล่นน้ำกระโจนตามหน้าฝาย ตามลำน้ำแม่ต๋ำตลอดสาย จำนวนมาก จับไปขายวันละกว่า 1,000 บาท