เตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล

  “กรมการข้าว” เตรียมที่จะแจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน น้ำหนักรวม 2,865 กิโลกรัม ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้กล่าวว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2560 เป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมา เป็นสิริมงคล เป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร ชาวไร ชาวนอ่านเพิ่มเติม เตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล